Slange inkl festeanordning

Komplett slange med feste i ene enden for støvsuger og i den andre for røret