Vivanco Adapter HDMI A Hunn - D Hann (Micro HMDI)

Adapterkontakt til overgang fra HDMI A Hunn <-> HDMI D Hann (Micro HDMI)
Presisjons produsert
Gullbelagte kontakter
Tap og forstyrrelsefri overføring